මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයීය වාස්තු විද්‍යා පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය පලමු වරට සංවිධානය කරනු ලබන, “දහර 2018” වාස්තු විද්‍යා පීඨයේ සහෝදර සහෝදරයින්ගේ දක්ෂතා කල එලි දැක්ම නැටුම් ,වැයුම්,ගැයුම්,රැගුම් සමගින් හැඩගැන්වෙන සෞන්දර්යාත්මක හැන්දෑව අද(2) සවස 6.00 ට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ old gym හිදී,

ඔබ සැමට ආරධනා…!

 

– වාස්තු විද්‍යා පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය -මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය-

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here