කළගෙඩි ටික බිඳෙයි බොලවු කළ ගෙඩි ටික බිඳෙයි
වතුර අරන් එන්න කියා 
අරං ආව කළ ගෙඩියා
අහසට පොළවට පිඹලා
උඹලට මුක්කුද වැහිලා

රන් මසු දහසක් වටින කළේයා
නොබිඳන් ගෑණියෙ වටින කළේයා

මොල් ගහෙන් කොටපල්ලා
වංගෙඩියට දමපල්ලා
උස්සන් නටනා කෙල්ලා
තොට මෝලද කියපල්ලා

මොන වින්නැහියක් වෙන්නද මන්දා
මෝලෙන් නටනා වන්නම් හින්දා

කුල්ල තියාපන් කුස්සිය මුල්ලේ
රෙද්ද හදාගන් නාබිය එළියේ
කුල්ල අරන් උඹ මොනවට කෙලියේ
විලි සංගය තොපෙ කොහිදැයි තිබුණේ

බංකොලොත් නිසයි රජුගේ මෙහෙව් නාඩගම් එන්නේ
පිං මදිදෝ කරුමයදෝ මේ ලක ඉපදී ඉන්නේ..

– තරුෂි නවංජනා ලියනාච්චි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here