පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලුම පාසල් ලබන 09 වන සිකුරාදා දිනයේ වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

මීට අමතරව පාසල් 19ක් හා අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ 02 ක් හෙට සිට ලබන 09 වනදා දක්වා වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය  සඳහන් කරයි.

සියලුම පාසල් නියමිත පරිදි ලබන 12 වනදා යළි විවෘත කෙරෙන බව අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here